What we make, makes a difference

Puhdas teknologia

Sanmina on sitoutunut palvelemaan yrityksiä vallankumouksellisten energiamuotojen kuten auringon, tuulen, polttokennojen, akkujärjestelmien ja puhtaan teknologian parissa. Ymmärrämme, että yritykset puhtaan teknologian aloilla ovat ryhtyneet alentamaan energiakustannuksia ja vähentämään luontoa kuormittavia päästöjä. Yhdessä voimme edistää tehokkaiden vaihtoehtoisten energialähteiden toimitusketjua, joka maksimoi puhdasta sähköntuotantoa. Valjastamalla energiaa tehokkaammin auringosta, tuulesta, polttokennoista ja muista innovatiivisista teknologioista, tehostamme puhdasta energiantuotantoa.

Visio ja saavutukset

Sanmina valmistaa vaativimpia ja arvokkaimpia elektronisia sekä mekaanisia tuotteita koko maailmassa. Sanminan 30-vuotinen toiminta antaa merkittäviä valmiuksia puhtaan teknologian markkinoilla suunnittelun, valmistuksen, toimitusketjun hallinnan ja logistiikan suhteen. Hyödynnämme perinteistä elektroniikkavalmistuksen osaamista puhtaan teknologian asiakkaille tehoelektroniikan, energianhallinnan, älykkäiden mittareiden sekä energian varastoinnin osa-alueilla.